نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساتید میهمان گروه مهندسی عمران

نیمسال 1-1396

1. آقای دکترمسعود آقاخانی، استاد درس تکنولوژی و بازرسی جوش

2. آقای مهندس حمید مرادی، استاد درس رسم فنی و نقشه کشی ساختمان