فایل سخنرانی های دومین نشست علمی دانشگاه در خصوص زلزله سرپل ذهاب در دسترس همگان قرار گرفت - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

فایل سخنرانی های دومین نشست علمی دانشگاه در خصوص زلزله سرپل ذهاب در دسترس همگان قرار گرفت

قابل توجه کلیه بازدیدکنندگان گرامی پورتال گروه

با توجه به درخواست دانشجویان گروه، فایل سخنرانی های ارائه شده در دومین نشست علمی دانشگاه رازی در خصوص زلزله سرپل ذهاب که درمورخه 96/10/7 برگزار شد، دربخش سمینارهای صفحه پژوهش گروه قرار گرفت (صفحه مذکور از اینجا قابل دسترسی است.). علاقمندان میتوانند با مراجعه به صفحه مذکور فایل سخنرانی مورد نظر خویش را دانلود نمایند.