ارائه گروه جدید در درس تاسیسات مکانیکی و برقی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه گروه جدید در درس تاسیسات مکانیکی و برقی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

با توجه به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان، گروه دوم درس تاسیسات مکانیکی و برقی در نیمسال 3962 ارائه شده است. ساعات تشکیل کلاس گروه دوم منطبق بر گروه اول بوده و هر دو کلاس بطورجداگانه بصورت هم زمان برگزار میشوند. لازم به تذکر است که اساتید هر دو درس مشترک می باشند. در گروه اول ابتدا تاسیسات مکانیکی و سپس تاسیسات برقی تدریس میشود. در گروه بعدی ابتدا تاسیسات برقی و سپس تاسیسات مکانیکی تدریس خواهد شد. به کلیه دانشجویان واجد شرایط که نیمسال ششم خود را آغاز کرده اند اکیدا توصیه میشود تا مطابق چارت پیشنهادی گروه در درس فوق ثبت نام نمایند.