نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساتید گرایش سازه

رضا آقایاری، دانشیار

دکتری سازه (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی ارشد سازه (دانشگاه تبریز)، کارشناسی عمران (دانشگاه ارومیه)

رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح، روشهایSTM  وMCFT  در ارزیابی مقاومت برشی سازه های بتن مسلح، مقاوم سازی سازه های بتن مسلح، شکل پذیری و ضریب رفتار سازه های بتن مسلح

دکتری سازه (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی ارشد سازه (دانشگاه فردوسی مشهد)، کارشناسی عمران (دانشگاه آزاد سنندج)

تحلیل اجزا محدود غیرخطی سازه ها، اندرکنش سازه-سیال، اندرکنش تونل-خاک-سازه، مدل رفتاری مصالح، سازه های بتن آرمه، مقاوم سازی لرزه ای سازه ها، تحلیل شکست سازه های بنایی غیر مسلح

حمید رضا اشرفی، استادیار

دکتری سازه (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، کارشناسی ارشد راه و ساختمان، کارشناسی راه و ساختمان (دانشگاه تهران)

          اطلاعات این بخش بزودی بروز رسانی میشود.

آرش بیات، مربی

کارشناسی ارشد سازه (دانشگاه علم و صنعت)، کارشناسی عمران (دانشگاه صنعتی شریف)

         اطلاعات این بخش بزودی بروز رسانی میشود.

حمید توپچی نژاد، استادیار

دکتری سازه (دانشگاه مک مستر کانادا)، کارشناسی ارشد سازه (دانشگاه شیراز)، کارشناسی عمران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

دینامیک سازه و کنترل ارتعاش سازه ها، تحلیل و طراحی میراگرهای الحاقی و جداگرهای لرزه ای، طراحی لرزه ای سازه ها، پایش سلامت و ارزیابی آسیب پذیری سازه ها، مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله و انفجار

دکتری سازه، کارشناسی ارشد سازه، کارشناسی عمران ( دانشگاه صنعتی یلدیز استانبول، ترکیه)

تحلیل عملکرد و ارزیابی ایمنی و ریسک در سازه های بتن آرمه، تکنولوژی بتن، مکانیک شکست

مجتبی فتحی، استادیار

دکتری سازه، کارشناسی ارشد سازه (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه تهران)

تحلیل دینامیکی غیرخطی ساختمان ها و پل ها، مهندسی زلزله، سازه های فولادی، اتصالات نیمه صلب