اطلاعیه مهم درخصوص ثبت نام در نیمسال دوم 97-96 - آرشیو اطلاعیه

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مهم درخصوص ثبت نام در نیمسال دوم 97-96

قابل توجه دانشجویان گرامی (ورودی های 95 و 96)

1- دانشجویان کارشناسی:

دروس زیر مختص دانشجویان گروه عمران ارائه شده اند. لطفا در گروه های متفرقه دیگر ثبت نام ننمایید.

الف-  آمار و احتمالات مهندسی (کد: 3820037، گروه 02)، مدرس: دکتر جلیلیان

ب- برنامه نویسی کامپیوتر (کد: 3816039، گروه 03)، مدرس: دکتر عشایری

پ- طراحی، معماری و شهرسازی (کد: 1414030، گروه 01)، مدرس: دکتر مرادی 

 

2- دانشجویان کارشناسی ارشد:

درس سمینار و روش تحقیق 1 (کد: 1414348) در چهار گروه ارائه شده و اخذ آن برای ورودی های 96 در کلیه گرایش های مهندسی عمران الزامی است. برنامه ارائه جلسات درس از قبل در پورتال آموزش تحصیلات تکمیلی گروه اعلام شده است (توجه: درس سمینار و روش تحقیق 2 (کد: 1414350) در نیمسال بعد ارائه میگردد.).

گروه مهندسی عمران