اعلام برنامه آموزشی نیمسال اول 97-96 در پرتال گروه عمران

قابل توجه دانشجویان عزیز

برنامه آموزشی و امتحانی مقاطع مختلف تحصیلی گروه مهندسی عمران ویژه نیمسال اول 97-96 اینک از پورتال گروه قابل دانلود می باشد. جهت مشاهد برنامه های مذکوراز صفحه اصلی پرتال به صفحه آموزش گروه وارد شده و پس از انتخاب مقطع تحصیلی وارد لینک "برنامه آموزشی گروه" شوید. صفحات مذکور از لینکهای مستقیم زیر نیز در دسترس هستند.