امتحان جامع دکتری نوبت آبان ماه 96 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امتحان جامع دکتری نوبت آبان ماه 96

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در امتحان جامع نوبت آبان ماه 1396

  •  شرط شرکت دانشجو در آزمون جامع:

1. ثبت همه نمرات آموزشی

2. داشتن نمرۀ قبولی زبان برابر مقرّرات دانشگاه یا کسب نمرة مشروط (80٪ نمرة مصوب دانشگاه)

3. نداشتن نقص در پرونده آموزشی

  • آزمون جامع در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار می‌شود و شرکت دانشجویان در هر دو بخش آزمون الزامی است.
  • آزمون کتبی در روزهای دوشنبه بیست و دوم و سه‌شنبه بیست و سوم آبان 1396 برگزار خواهدشد.
  •  آزمون شفاهی، پس از آزمون کتبی، حدّ اکثر تا اول آذر برگزار می‌شود.
  • حدّ اکثر تا 18 آذر 96، نمرات ثبت و صورتجلسۀ آزمون هر دانشجو به تحصیلات تکمیلی ارسال شود.
  • برابر مقرّرات، آزمون جامع، یک آزمون یکپارچه محسوب می‌شود و صرف نظر از موفقیت یا عدم موفقیت دانشجو در هر بخش آن، میانگین همۀ اجزای آزمون، به عنوان نمرۀ نهایی آزمون، معیار قبولی یا مردودی دانشجو تلقّی می‌شود.
  • حدّ اقل نمرۀ قبولی آزمون جامع، 16 است.
  • مواد امتحانی شامل چهاردرس تحصیلات تکمیلی است که عناوین آنها در جلسات ت-10 و ت-11 گروه در خصوص هر دانشجو مشخص شده است. جهت اطلاع از دروس آزمون خود به کارشناس گروه مراجعه نمایید.