نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش گروه عمران

/

به بخش آموزش خوش آمدید. در این بخش اطلاعات مربوط به امور آموزشی گروه عمران دانشگاه رازی ارائه میگردد.

جدول هفته های زوج و فرد سال تحصیلی 98-97 از اینجا قابل دانلود کردن است.

تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97

تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97