انتخاب آقای عیسی ابتهاج به عنوان پژوهشگر برتر در بین دانشجویان دانشکده فنی مهندسی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب آقای عیسی ابتهاج به عنوان پژوهشگر برتر در بین دانشجویان دانشکده فنی مهندسی

با کمال مسرت به استحضار می رساند آقای عیسی ابتهاج دانشجوی دکتری مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده فنی مهندسی در بین کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشکده در سال 1396 انتخاب شدند. ضمن تبریک به ایشان و استاد راهنمای محترمشان (دکتر حسین بنکداری)، آرزوی سربلندی و توفیقات روزافزون را برای آقای مهندس ابتهاج آرزومندیم. گروه مهندسی عمران