انتخاب دکتر حسن شرفی به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب دکتر حسن شرفی به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

اعضای هیات مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در جلسه مورخ 97/08/19 به اتفاق آرا دکتر حسن شرفی عضو محترم هیات علمی گروه را به عنوان رییس سازمان انتخاب نمودند. بدینوسیله ضمن تبریک به همکار گرامی جناب آقای دکتر شرفی، موفقیت روزافزون ایشان را آرزومندیم.