برنامه هفتگی نیمسال دوم 97-96 کلیه مقاطع تحصیلی گروه عمران اعلام شد. - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه هفتگی نیمسال دوم 97-96 کلیه مقاطع تحصیلی گروه عمران اعلام شد.

قابل توجه کلیه دانشجویان گروه مهندسی عمران

برنامه هفتگی نیمسال دوم 97-96 در صفحه آموزش پرتال قابل دسترس می باشد. صفحه مربوطه به دانشجویان کارشناسی از اینجا و صفحه مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اینجا نیز قابل دسترسی است.