برنامه هفتگی ورودیهای 1397 کارشناسی عمران - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه هفتگی ورودیهای 1397 کارشناسی عمران

ضمن تبریک و خوش آمد گویی به پذیرفته شدگان رشته مهندسی عمران دانشگاه رازی بدینوسیله به استحضار این عزیزان می رساند که برنامه هفتگی ایشان در صفحه آموزش کارشناسی پرتال گروه قابل مشاهده بوده و از اینجا نیز قابل دانلود است.