بروز رسانی برنامه هفتگی و امتحانی دانشجویان مقطع کارشناسی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بروز رسانی برنامه هفتگی و امتحانی دانشجویان مقطع کارشناسی

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی (ورودی های 96 و ما قبل):

آخرین ویرایش برنامه هفتگی و امتحانی در صفحه آموزش گروه بارگذاری شده است. عمده ترین تغییرات حاصل عبارتند از افزایش گروه های جدید دروس استاتیک، مقاومت مصالح 1، محیط زیست، مصالح ساختمانی، زمین شناسی مهندسی، و نقشه برداری 1. ضمنا از این ترم به بعد، درس نقشه برداری و عملیات 1 به دو درس تک واحدی نقشه برداری 1 (تئوری) و عملیات نقشه برداری 1 (عملی) تجزیه شده است. دو درس مذکور را میتوان هم زمان در طی یک نیمسال تحصیلی انتخاب نمود.