تاریخ های جدید برگزاری آزمون جامع - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ های جدید برگزاری آزمون جامع

به اطلاع دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در آزمون جامع نوبت آبان ماه می رساند آزمون جامع کتبی در روزهای 30 آبان ماه و 1 آذرماه برگزار میگردد.