تصویب شیوه نامه برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب شیوه نامه برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری

قابل توجه کلیه دانشجویان دکتری گروه مهندسی عمران

به استحضار می‌رساند شیوه‌نامۀ برگزاری جلسات پیش‌دفاع دانشجویان دکتری دانشگاه رازی در جلسۀ مورخ 96.7.12 شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به تصویب رسید. جهت مشاهد متن شیوه‌نامه، صورتجلسه و کاربرگ مربوط به آن به صفحه آموزش تحصیلات تکمیلی گروه مراجعه نمایید. لازم به ذکر است از اول آذر 1396 اجازه دفاع از رساله صرفا به دانشجویانی که جلسۀ پیش‌دفاع را با موفقیت سپری کرده باشند داده میشود.