تغییر زمان برگزاری کنفرانس نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر زمان برگزاری کنفرانس نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات

بدینوسیله به اطلاع کلیه پژوهشگران و علاقمندان به شرکت در اولین کنفرانس نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات می رساند که با توجه به برنامه ریزی های در دست انجام کمیته برگزاری و رایزنی های بعمل آمده با مسئولین استان، زمان برگزاری کنفرانس به دی ماه 1397 منتقل گزدید. تاریخ دقیق برگزاری کنفرانس متعاقبا در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد گردید.