پورتال جدید گروه مهندسی عمران - به عنوان اولین گروه آموزشی دارای پورتال در دانشگاه رازی - راه اندازی شد. پورتال حاضراز بخش های متنوعی تشکیل شده و حاوی اطلاعات سودمندی برای کلیه بازدیدکنندگان و از جمله دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی گروه می باشد. از جمله بخش های مفید پورتال میتوان به بخش آموزش آن اشاره نمود که حاوی آخرین قوانین و مقررات آموزشی و برنامه ریزی درسی گروه در دو مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می باشد. انواع کاربرگ های مورد نیاز دانشجویان به مرور زمان در پورتال گروه بارگذاری شده و نیز کلیه اخبار و اطلاعیه های گروه بجای نصب در تابلو اعلانات در پورتال حاضر منعکس خواهند گردید. از این پس پورتال گروه تنها کانال رسمی اطلاع رسانی گروه در فضای مجازی محسوب میگردد. بنابراین، از خانواده محترم گروه عمران (اساتید، کارشناسان و دانشجویان) دعوت میگردد تا بطور مستمر تازه های گروه را با مرور مطالب بروز شده پورتال دنبال نمایند. / گروه مهندسی عمران    

پورتال جدید گروه مهندسی عمران - به عنوان اولین گروه آموزشی دارای پورتال در دانشگاه رازی - راه اندازی شد. پورتال حاضراز بخش های متنوعی تشکیل شده و حاوی اطلاعات سودمندی برای کلیه بازدیدکنندگان و از جمله دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی گروه می باشد. از جمله بخش های مفید پورتال میتوان به بخش آموزش آن اشاره نمود که حاوی آخرین قوانین و مقررات آموزشی و برنامه ریزی درسی گروه در دو مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می باشد. انواع کاربرگ های مورد نیاز دانشجویان به مرور زمان در پورتال گروه بارگذاری شده و نیز کلیه اخبار و اطلاعیه های گروه بجای نصب در تابلو اعلانات در پورتال حاضر منعکس خواهند گردید. از این پس پورتال گروه تنها کانال رسمی اطلاع رسانی گروه در فضای مجازی محسوب میگردد. بنابراین، از خانواده محترم گروه عمران (اساتید، کارشناسان و دانشجویان) دعوت میگردد تا بطور مستمر تازه های گروه را با مرور مطالب بروز شده پورتال دنبال نمایند. / گروه مهندسی عمران