شرایط اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان/دانش آموختگان ممتاز بین المللی دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان/دانش آموختگان ممتاز بین المللی دانشگاه

شرایط اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان/دانش آموختگان ممتاز بین المللی دانشگاه جهت ادامه تحصیل در مقطع بالاتر اعلام شد. لازم به تذکر است که سهمیه هر دانشکده یک نفر تعیین گردیده است.

شرایط متقاضیان:

1- فرد واجد شرایط بایستی از تاریخ 96/07/01 لغایت 97/06/31 دانش آموخته گردیده باشد.

2- فرد متقاضی بایستی بصورت مکتوب تقاضای خود را برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ذکر رشته و گرایش تحصیلی که مورد تایید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه واقع گردیده باشد به امور بین الملل تحویل دهد.

3- فرد معرفی شده باید حداقل واجد معدل کل 16 باشد. هر دانشکده مختار است بر اساس سیاست های داخلی خود به شرط مزبور شروط دیگری را اضافه نماید.

4- معرفی فرد باید توسط شورای آموزشی دانشکده تائید گردیده باشد.

5-فرد معرفی شده باید حداقل نامه پذیرش بلاشرط یکی از اساتید گروه آموزشی مربوطه را داشته باشد.

6- وفق مقررات وزارت علوم شرایط سنی متقاضیان به شرح ذیل خواهد بود- در صورتیکه در دانشکده ای فردی واجد شرایط ذیل نباشد به وزارت علوم معرفی خواهد شد اما وزارت متبوع طی عرف و روال خود عمل خواهد نمود

- کارشناسی : حداکثر سن 22 سال

- کارشناسی ارشد : حداکثر سن 26 سال

- دکترا : حداکثر سن 31 سال می باشد

7- هر متقاضی فقط یک دوره از تحصیل خود را می تواند از بورسیه استفاده نماید لذا بایستی فرد معرفی شده مقطع ماقبل خود را با پرداخت  شهریه بصورت هزینه شخصی به اتمام رسانده باشد. 

8- فرد متقاضی باید کتبا متعهد گردد معرفی نامبرده به وزارت متبوع هیچ حقی را برای ادامه تحصیل نامبرده در دانشگاه رازی و سایر دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نخواهد نمود و دانشگاه رازی و وزارت علوم تحقیقات و فن آوری محق است در هر مرحله ای از پروسه  روند  را متوقف نماید.