فرصت مطالعاتی سال 1397 ویژه دانشجویان دکتری - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرصت مطالعاتی سال 1397 ویژه دانشجویان دکتری

 قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 94 و 95

بدینوسیله به اطلاع می رساند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در رویکرد سال جاری خود به مسألة فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت خارجی ویژة دانشجویان دکتری، اقدام به مرحله‌ای کردن سهمیة دانشگاه‌ها نموده و در مرحلة نخست سال 1397 تعداد 7 سهمیه به دانشگاه رازی اختصاص داده‌است. مقرر است حداکثر تا 16 تیرماه بر مبنای درنظرگرفتن یک سهمیه به‌ازای هر دانشکده (و نیز درنظرگرفتن یک نفر ذخیره)، اسامی واجدان شرایط بر اساس معیارهای امتیازدهی ذیل، به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال گردد:

الف: شرایط تقاضا:
دانشجو باید در زمان تسلیم تقاضا دارای شرایط ذیل باشد:
1. ورودی یکی از سال‌های 94 یا 95
2. داشتن حداقل نمره زبان 50 (توجه شود که از تاریخ اخذ نمره، بیش از 20 ماه نگذشته باشد)
3. قبولی در آزمون جامع
4. داشتن پروپوزال مصوّب

5. تأییدیة استاد راهنما و شورای گروه مبنی بر هم‌راستابودن طرح فرصت مطالعاتی با پروپوزال دکتری

6. داشتن نامه پذیرش از دانشگاه مبدأ. 

ب: معیار احتساب امتیاز متقاضیان: 

فعالیت معیار محاسبه امتیاز حدّاکثر امتیاز
نمره آزمون جامع X-16*2/5
(نمره جامع = X )
10امتیاز
نمره زبان از 61 تا 100 به ازای هر نمره، 1 امتیاز 40 امتیاز
سوابق پژوهشی برابر آیین‌نامه ارتقا 50 امتیاز

تبصره1: نمرة زبان بر اساس آزمون MSRT تنظیم شده است؛ نمرة سایر آزمون‌های معتبر (مورد تأیید وزارت علوم) قابل پذیرش است.

دانشجویان واجد شرایط علاقمند به استفاده از فرصت مطالعاتی لازم است درخواست خود به انضمام مستندات مورد نیاز را از طریق استاد راهنمای محترم خویش تا قبل از تاریخ فوق الذکر به دفتر گروه تحویل نمایند.