قابل توجه دانشجویان ورودی 1396 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان ورودی 1396

قابل توجه دانشجویان ورودی 96 

با توجه به اهمیت فوق العاده تکمیل نمودن کارنامه سلامت جسم و روان، تست تندرستی و مشاوره ورزشی توسط دانشجویان ورودی جدید و این مساله که تایید نهایی ثبت نام آنها منوط به انجام مراحل مذکور می باشد، لذا از دانشجویان جدید تقاضا می شود در این خصوص اقدام نمایند.