قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95

براساس ماده ۲۱ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی انتخاب کند.

 دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1395 لازم است در اسرع وقت نسبت به تهیه و تسلیم پروپوزال به استاد راهنمای خود اقدام نمایند. لازم است پروپوزال دانشجویان ورودی 95 در ترم جاری در شورای گروه تصویب شود تا دانشجو با مشکلات آموزشی همانند افزایش سنوات مواجه نشود.

گروه مهندسی عمران