قابل توجه داوطلبان دکتری تخصصی سال 1397 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه داوطلبان دکتری تخصصی سال 1397

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان محترم دکتری که با توجه به کارنامه آزمون سراسری خود واجد شرایط شرکت در مصاحبه حضوری این گروه شناخته شده اند می رساند که جلسه مصاحبه علمی این عزیزان روز چهارشنبه 1397/4/13 راس ساعت 10 صبح در گروه مهندسی عمران برگزار میگردد. با توجه به هماهنگی به عمل آمده با تک تک داوطلبان گرامی، عدم حضور در تاریخ فوق به منزله انصراف داوطلب تلقی میگردد. ضمنا به اطلاع می رساند، جلسه مصاحبه علمی داوطلبان سهمیه استعدادهای درخشان نیز در تاریخ فوق و همزمان با سایر داوطلبان برگزار میگردد.

به امید موفقیت داوطلبان عزیز

گروه مهندسی عمران