مراسم معارفه دانشجویان ورودی 1397 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم معارفه دانشجویان ورودی 1397

به استحضار می رساند برپایه مصوبه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود به صورت متمرکز و در روز دوشنبه 97.7.16 ساعت 10 تا 12 ظهر در سالن های شهید علیمحمدی (ویژه خواهران) و شهید شهریاری (ویژه برادران) دانشکده علوم برگزار می گردد. سرویس ایاب و ذهاب برای دانشجویان عزیز مهیا می باشد.