نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منشور اخلاقی گروه

منشور اخلاقی گروه مهندسی عمران در جلسه ت-3 مورخ 16/12/95 شورای گروه در دو بند زیر مورد تصویب قرار گرفت. این منشور بیانگر تعهدات حرفه ای اعضا در توسعه و ارتقای روز افزون جایگاه علمی گروه در سطح کشور و منطقه می باشد.

 

منشور اخلاقی دانشگاه از اینجا قابل دریافت است. 

منشور اخلاق پژوهش مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری را از اینجا دانلود نمایید.