کارآموزی تابستان 97 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارآموزی تابستان 97

قابل توجه کلیه دانشجویان واجد شرایط جهت اخذ واحد کارآموزی در تابستان 1397

نسخه نهایی فرم ها، گردش کار و فرمت گزارش کارآموزی دوره تابستان 97 و اطلاعیه های کارآموزی در زیرپورتال گروه آموزش های آزاد و مهارتی دانشگاه قابل مشاهده می باشد. ضمنا گردش کار اخذ واحد کارآموزی از اینجا قابل دریافت است.