گزارش زلزله ازگله، ویرایش سوم (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش زلزله ازگله، ویرایش سوم (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

زمین لرزه شامگاه 21 آبان ماه 1396 با بزرگای گشتاوری 7.3 یکی از بزرگتریم و مخرب ترین زمین لرزه های دو دهه اخیر ایران است که بیش از نیمی از ایران را به لرزه درآورد و منجر به از بین رفتن جمع کثیری (436 نفر) از هم استانی های عزیزمان شد. در راستای شهر سرپل ذهاب بیشینه جابجایی قائم زمین در حد 90 سانتی متر و بیشینه جابجایی افقی در حد 50 سانتی متر در این زمین لرزه گزارش شده است که یکی از عوامل تمرکز بسیاری از خسارت ها در این شهر می باشد. متن سومین گزارش پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از اینجا قابل دانلود است.