گزارش مقدماتی زلزله ازگله (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش مقدماتی زلزله ازگله (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

گزارش مقدماتی زمین لرزه ازگله توسط پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله منتشر شد. براساس این گزارش مطابق با نقشه گسلهای فعال کشور رویداد زمینلرزه اخیر در مجاورت  شهر ازگله می تواند مرتبط با جنبایی گسل پیشانی کوهستان باشد. مراکز مختلف لرزه نگاری سازوکار این گسل را راندگی با شیب کم و همراه با یک مولفه کوچک راستالغز راست بُر تعیین کرده اند. متن این گزارش از اینجا قابل دانلود است.