3961-04 درس مهندسی آب و فاضلاب و پروژه (اطلاعیه مهم) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

3961-04 درس مهندسی آب و فاضلاب و پروژه (اطلاعیه مهم)

اطلاعیه مهم:

قابل توجه کلیه دانشجویانی که دردرس مهندسی آب و فاضلاب و پروژه در ترم 3961 ثبت نام نموده اند:

لازم است علاوه بر درس تئوری 2 واحدی با کد 1414057 نسبت به ثبت نام در درس پروژه مهندسی آب و فاضلاب با کد 1414344 اقدام شود تا در مجموع درس مذکور به عنوان یک درس 3 واحدی در کارنامه دانشجو وارد گردد. عدم اخذ هم زمان دو کد فوق الذکر منجر به حذف درس در برنامه ثبت نام دانشجو خواهد شد.