بخش پژوهش گروه مهندسی عمران

 

 

به بخش پژوهش خوش آمدید. در این بخش اطلاعات مربوط به امور پژوهشی گروه عمران دانشگاه رازی ارائه میگردد.