توجه

در این بخش اسامی اعضای هیات علمی (بر اساس حروف الفبا) و عناوین زمینه های پژوهشی ایشان به تفکیک گرایش های مختلف تحصیلات تکمیلی دایر در گروه ارائه شده است. جهت اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه شخصی استاد مربوطه مراجعه نمایید. 

گرایش سازه

رضا آقایاری، دانشیار

دکتری سازه (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی ارشد سازه (دانشگاه تبریز)، کارشناسی عمران (دانشگاه ارومیه)

رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح، روشهایSTM  وMCFT  در ارزیابی مقاومت برشی سازه های بتن مسلح، مقاوم سازی سازه های بتن مسلح، شکل پذیری و ضریب رفتار سازه های بتن مسلح

دکتری سازه (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی ارشد سازه (دانشگاه فردوسی مشهد)، کارشناسی عمران (دانشگاه آزاد سنندج)

تحلیل اجزا محدود غیرخطی سازه ها، اندرکنش سازه-سیال، اندرکنش تونل-خاک-سازه، مدل رفتاری مصالح، سازه های بتن آرمه، مقاوم سازی لرزه ای سازه ها، تحلیل شکست سازه های بنایی غیر مسلح

حمید رضا اشرفی، استادیار

دکتری سازه (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، کارشناسی ارشد راه و ساختمان، کارشناسی راه و ساختمان (دانشگاه تهران)

          اطلاعات این بخش بزودی بروز رسانی میشود.

آرش بیات، مربی

کارشناسی ارشد سازه (دانشگاه علم و صنعت)، کارشناسی عمران (دانشگاه صنعتی شریف)

         اطلاعات این بخش بزودی بروز رسانی میشود.

حمید توپچی نژاد، استادیار

دکتری سازه (دانشگاه مک مستر کانادا)، کارشناسی ارشد سازه (دانشگاه شیراز)، کارشناسی عمران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

دینامیک سازه و کنترل ارتعاش سازه ها، تحلیل و طراحی میراگرهای الحاقی و جداگرهای لرزه ای، طراحی لرزه ای سازه ها، پایش سلامت و ارزیابی آسیب پذیری سازه ها، مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله و انفجار

دکتری سازه، کارشناسی ارشد سازه، کارشناسی عمران ( دانشگاه صنعتی یلدیز استانبول، ترکیه)

تحلیل عملکرد و ارزیابی ایمنی و ریسک در سازه های بتن آرمه، تکنولوژی بتن، مکانیک شکست

مجتبی فتحی، استادیار

دکتری سازه، کارشناسی ارشد سازه (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه تهران)

تحلیل دینامیکی غیرخطی ساختمان ها و پل ها، مهندسی زلزله، سازه های فولادی، اتصالات نیمه صلب

گرایش ژئوتکنیک

دکتری ژئوتکنیک (دانشگاه شیراز)، کارشناسی ارشد ژئوتکنیک (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه تبریز)

پایداری شیب های خاکی، روش های تحلیل عددی بدون مش، روش های اجزا محدود، مهندسی تونل، مدل سازی رفتار خاک ها، سدهای خاکی، بهسازی خاکها

جهانگیر خزایی، استادیار

دکتری ژئوتکنیک، کارشناسی ارشد ژئوتکنیک (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، کارشناسی عمران (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

مدلسازی، طراحی و تحلیل پایداری گود و سازه های نگهبان، بهسازی و تثبیت خاک ها، روشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک (خاک و پی)، تصمیم گیری های چند معیاره-چند متغیره، سدهای خاکی

حسن شرفی، استادیار

دکتری ژئوتکنیک (دانشگاه علم و صنعت)، کارشناسی ارشد ژئوتکنیک (دانشگاه صنعتی شریف)، کارشناسی عمران (دانشگاه رازی)

             ژئوتکنیک لرزه ای، رونگرایی، بررسی پایداری لرزه ای شیب ها و شالوده های عمیق، ریز پهنه بندی، اثرات ساختگاه

محمد شریفی پور، استادیار

دکتری ژئوتکنیک (دانشگاه اکل سانترال نانت فرانسه)، کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، کارشناسی عمران (دانشگاه فردوسی مشهد)

تعیین مشخصه های مکانیکی و دینامیکی به کمک انتشار امواج در خاک، مکانیک سنگ، مکانیک محیط های دانه ای، روشهای مختلف تثبیت خاک ها، روشهای پایدار سازی دامنه های درحال رانش خاک ها 

گرایش زلزله

مهنوش بیگلری، استادیار

دکتری زلزله (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)، کارشناسی ارشد ژئوتکنیک (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه رازی)

مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی تحلیلی رفتار خاکهای غیر اشباع (استاتیکی و تناوبی)، پاسخ لرزه ای ساختگاه های آبرفتی غیر اشباع، مطالعه خطرات توأم زلزله و انفجار بر سازه های مهندسی و پدافند غیر عامل، ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه ها، رفتار ژئوتکنیکی خاکها تحت تأثیر سیالات آلی و معدنی (ژئوتکنیک زیست محیطی)، مقاوم سازی لرزه ای خاکها

ایمان عشایری، استادیار

دکتری زلزله (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)، کارشناسی ارشد ژئوتکنیک (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه صنعتی شریف)

            مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی تحلیلی رفتار خاکهای غیر اشباع (استاتیکی و تناوبی)، پاسخ لرزه ای ساختگاه های آبرفتی غیر اشباع، مطالعه خطرات توأم زلزله و انفجار بر سازه های مهندسی و پدافند غیر عامل، ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه ها، رفتار ژئوتکنیکی خاکها تحت تأثیر سیالات آلی و معدنی (ژئوتکنیک زیست محیطی)، مقاوم سازی لرزه ای خاکها

گرایش راه و ترابری

دکتری راه و ترابری (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی ارشد راه و ترابری (دانشگاه صنعتی شریف)، کارشناسی عمران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

مصالح و مواد روسازی، برنامه ریزی حمل و نقل، حمل و نقل همگانی، روانشناسی در حمل و نقل، ایمنی ترافیک

محسن زاهدی، استادیار

دکتری راه و ترابری، کارشناسی ارشد راه و ترابری (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه علم و صنعت)

اصلاح خواص روسازی، ایمنی ترافیک

گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

علی اکبر اختری، استادیار

دکتری سازه های هیدرولیکی، کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، کارشناسی عمران (دانشگاه فردوسی مشهد)

طراحی هیدرولیکی سازه ها، هیدرولیک محاسباتی، سدهای خاکی، سدهای بتنی

افشین اقبالزاده، استادیار

دکتری عمران-آب، کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه رازی)

هیدرولیک، مهندسی رودخانه

دکتری عمران  (دانشگاه کان فرانسه)، کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی (دانشگاه فردوسی مشهد)، کارشناسی عمران (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

هیدرولوژی، هیدرولیک، محاسبات نرم، منابع آب و تغییر اقلیم

میترا جوان، استادیار

دکتری عمران-آب، کارشناسی ارشد عمران-آب (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه رازی)

هیدرولیک، مهندسی رودخانه