آئین نامه های داخلی گروه مهندسی عمران

 

آیین نامه های داخلی گروه مهندسی عمران مشتمل بر قوانینی است که با هدف شفاف سازی تکالیف آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه، برقراری نظم، ایجاد انسجام و وحدت رویه و ارتقاء کیفی کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی، و فوق برنامه گروه تدوین میگردند. کلیه اعضای گروه خود را مکلف به رعایت آیین نامه داخلی دانسته و مسئولیت حسن اجرای مواد آیین نامه داخلی بر عهده مدیر گروه می باشد.

 

 توجه: جهت دانلود متن آیین نامه بروی عنوان آن کلیک نمایید.

  1. آیین نامه آخرین مهلت اعلام نمره دروس عملی تک واحدی (همانند پروژه های بتن، فولاد و راهسازی) - مصوب جلسه ت-4 شورای گروه مورخ 95/12/23