اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

مجتبی فتحی

مجتبی فتحی     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه 1414169 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:15 ) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه 1414169 2 02 هرهفته شنبه (16:15 - 17:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه 1414169 2 03 هرهفته شنبه (17:00 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
پروژه سازه های فولادی 1414349 1 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397
تکنولوژی بتن 1414209 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
فناوری بتن های خاص 1414259 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه