اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

حمیدرضا اشرفی

حمیدرضا اشرفی     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات و کتب

کتبمقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایداری سازه ها 1414179 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
مصالح ساختمانی 1414037 0 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
مقاومت مصالح 1 1414036 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
مهندسی محیط زیست 1414116 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مهندسی محیط زیست 1414116 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 5 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه