اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

ایمان عشایری

ایمان عشایری     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات و کتب

کتبمقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات تصادفی 1414226 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
دینامیک (عمومی) 1414035 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
روش اجزای مرزی 1414237 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
نمایش 3 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه