اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

جهانگیر خزائی

جهانگیر خزائی     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات و کتب

کتبمقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک خاک پیشرفته 1414198 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
مهندسی پی 1414052 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
نمایش 2 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه