اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

ابراهیم خلیل زاده وحیدی     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی پل 1414077 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 1414346 1 01 هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397
تحلیل سازه ها 2 1414083 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
تئوری الاستیسیته 1414264 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
نمایش 4 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه