اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

سیدشهاب حسنی نسب     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه روسازی راه 1414352 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (11:00 - 12:00) ترم اول 1397
تحقیق در عملیات 1414173 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته 1414332 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
روسازی راه 1414063 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
نمایش 4 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه